Atur - Fundació Apip-Acam

Cerca
Go to content

Main menu:

Atur

Àmbits d'actuació


Programa Incorpora – Foment de l'ocupació de l'Obra Social "la Caixa"


El programa Incorpora de “la Caixa” és un programa d’intermediació laboral basat en les necessitats del teixit social i empresarial i que garanteix una bona integració de la persona en l’empresa.  Creiem que és fonamental la inserció laboral per a la plena reinserció i autonomia de les persones. Per aquesta raó formem part del programa Incorpora de “la Caixa”, que facilita la incorporació laboral a persones en risc d’exclusió social.

Trobareu més informació a Programa Incorpora

El programa Reincorpora a SaragossaA través del programa Reincorpora de  l'Obra Social "La Caixa", s'ha facilitat la inserció sociloboral de 143 persones internes de centres penitenciaris i d'inserció social a Saragossa entre 2011 i 2015. 

Aquest programa ofereix a les persones internes la possibilitat de construi run futur plenament integrat en la societat a través d'itineraris personalitzats. La Fundació Apip.-Acam és l'entitat col·laboradora especialitzada en aquest col·lectiu que realitza l'acompanyament d'aquestes persones per millorar les habilitats i reforçar els valos que facilitaran el seu camí cap a una plena integració social i laboral.

Les persones internes procedeixen del Centro Penitenciario de Zuera i del Centro de Inserción Social las Trece Rosas de Saragossa.

Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania 2020-2021


Acció integrada que inclou serveis d’orientació i informació per a l’ocupació i per a la millora de les competències personals, professionals i tècniques per afavorir l’ocupabilitat de les persones demandants d’ocupació i destinatàries de la RGC (Renda Garantida de Ciutadania) atenent a les seves característiques i necessitats. Per aquest fi es promouen actuacions de prospecció del mercat de treball així com de tasques de suport i seguiment a la inserció laboral.


Aquest programa està subvencionat pel Departament de Treball, Afers  Socials  i Famílies, a través de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives de la Generalitat de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu.

  

 

Itineraris Personals d'Inserció


Dirigits a persones en situació d'atur, amb les que s'extableixen línies de treball personalitzades i enfocades a la recerca de feina.

Projecte IF – Itineraris amb Futur
Noves oportunitats formatives i laborals


Projectes d'inserció/incorporació de persones en risc i/o en situació d'exclusió social,  amb l'objectiu de facilitar l'accés al món laboral a col·lectius especialment fràgils –persones en situació o risc d'exclusió social– a través de la seva contractació per part d'empreses públiques o privades del mercat laboral

 

Agència de Col·locació


Col·laboració amb el servei públic d'ocupació en la realització d'activitats d'intermediació laboral que tenen com a finalitat proporcionar una feina adequada a les característiques de la persona.

 
 
Back to content | Back to main menu