Empresa d'Inserció Foment Treball Col·lectiu - Fundació Apip-Acam

Cerca
Go to content

Main menu:

Empresa d'Inserció Foment Treball Col·lectiu

Serveis
 
 

És una organització empresarial creada l’any 2000 per la Fundació APIP-ACAM per afavorir la formació i la ocupació de les persones en risc d’exclusió social:

 •  Persones privades de llibertat -algunes dels nostres propis centres- i persones perceptores de la RMI.

 •  Persones amb discapacitat intel·lectual dels centres residencials que gestiona la Fundació.


Foment del Treball Col·lectiu va ser inscrita al Registre d’Empreses d’Inserció de Catalunya amb el número 6, en el marc de la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per a regular les empreses d'inserció sociolaboral, i en col·laboració amb l’Administració. 

Les finalitats de FTC són:

 • Afavorir la inserció laboral que es realitza en el marc de l’organització empresarial


 • Garantir la sostenibilitat de l’empresa a  través del seus diferents vessants industrials: rehabilitació i manteniment d’habitatges, servei de bugaderies i neteges domèstiques, atenció a persones depenents, serveis de medi ambient i també en la pròpia empresa com a exemple d’organització i treball.

La metodologia per dur a terme els projectes i serveis es basa en:

 • Exigència laboral de drets i deures segons els convenis vigents, depenent de l’activitat.


 • Pla d’inserció personalitzat, negociat, participatiu i esglaonat que consta de vàries fases:


-  Informació general i específica sobre la inserció laboral.

-  Formació i experimentació professional a través de les diferents activitats de l’empresa.

-  Adeqüació del Pla d’Inserció amb objectius laborals assumibles

Foment del Treball Col·lectiu (constituïda l'any 2000 i nº6 del registre d'empreses d'inserció de la Generalitat de Catalunya) dona continuïtat a la inserció laboral de persones amb risc social dels següents projectes:

Programa Incorpora: Participem al programa Incorpora de “La Caixa, un projecte d’intermediació laboral que neix amb l’objectiu d’inserir laboralment a persones en situació o risc d’exclusió social.
 
Programa Reincorpora: Som part del programa Reincorpora el qual ofereix a les persones privades de llibertat l’oportunitat de lluitar per un futur diferent mitjançant itineraris personalitzats d’integració sociolaboral. És una iniciativa de la Fundació “la Caixa” en col·laboració amb el Departament de Justícia i el Ministeri d’interior.

Programa Làbora: Participem al programa Làbora, un programa d’intermediació laboral, el qual treballa per al foment del treball i està adreçat a les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral. És liderat per l’Ajuntament de Barcelona i compta amb la col·laboració de les entitats socials, representades per ECAS, FEICAT i Creu Roja. La nostra empresa és reconeguda amb el segell Làbora amb data 11 de Juny del 2021.
Serveis

Els projectes i/o serveis que gestionem tenen com a objectius:

 • Aconseguir millors i majors resultats d’inserció sociolaboral.


 • Desenvolupar de les capacitats, habilitats i coneixements de les  persones.


 • Facilitar l’autoestima de les persones.


 • Augmentar l’eficiència i efectivitat de la organització tenint en compte la dimensió social i econòmica.

Neteges

 • Domèstiques i industrials.

 • Reposicions de materials de bany.

 • Serveis de cortesia a l'habitació.

 • Neteges de xoc.

Bugaderies i tintoreries

 • Neteja de roba blanca i de color.

 • Servei d’armari de temporada.

 • Autoservei.

 • Retirada i lliurament de la roba.

Rehabilitacions i manteniment d’habitatges 

 • Obres d’adaptació.

 • Eliminació de barreres arquitectòniques.

 • Reparacions en aigua, llum, gas, pintura, etc.

Serveis de Medi Ambient

 • Condicionament d’espais verds.

 • Treballs forestals.


Atenció a persones depenents

 • Atenció higienicosanitària a domicili.

 • Accions puntuals en casos de malaltia o accident.

 • Disseny de rutes turístiques adaptades.

 
 
 
 

Els projectes d’inserció que es duen a terme a Foment del Treball Col·lectiu són subvencionats per:

 
 
 
Back to content | Back to main menu