Persones destinataries - Fundació apip-acam

Cerca
Go to content

Main menu:

Persones destinataries

Ens adrecem al conjunt de la societat vulnerable, especialment als col·lectius de diversitat funcional i als col·lectius exclosos o vulnerables del creixement socioeconòmic com:

 • Persones amb diversitat funcional física, intel·lectual, sensorial, patologia dual, salut mental i trastorns de conducta per tal de motivar la seva integració social, laboral i vida autònoma.


 • Persones grans dependents i/o amb necessitat d'atenció social i personal, facilitant la seva autonomia en l'habitatge i/o la creació de centres de dia o centres residencials.


 • Persones grans, dependents que no disposen d'un grau d'autonomia suficient per realitzar activitats quotidianes i que necessiten constant atenció i supervisió.


 • Familiars i entorn de les persones amb diversitat funcional i d'aquelles en situació de dependència.


 • Menors pròdigs o que han obtingut el benefici de la major edat sense recursos suficients i persones amb diversitat funcional que requereixin de tutela o curatela.


 • Persones desocupades que pateixen situacions de dificultat en l'accés a l'ocupació i a l'economia i no tenen el suport i formació necessaris.


 • Persones i famílies desfavorides per les contradiccions del creixement econòmic i del progrés social que es troben en situació de pobresa, perceptores o no de rendes mínimes d'inserció.


 • Persones sotmeses a mesures d'execució penal: persones privades de llibertat, en compliment de penes alternatives i exrecluses.


 • Víctimes de la tracta d’éssers humans amb finalitat d'explotació sexual i/o laboral.


 • Infància en situacions de risc i exclusió social per causes econòmiques, de discriminació, violència, desplaçament o immigració. Menors i adolescents tutelats per l'Administració.


 • Dones que per diverses causes pateixen situacions de discriminació i/o desigualtat (situació d'exclusió, violència de gènere, prostitució, etc.).


 • Famílies monoparentals, sobretot dones amb càrregues familiars.


 • Joves amb greus mancances formatives o amb problemes d'incorporació social i laboral, de fracàs escolar, desestructuració personal, drogoaddicció, manca de salut i/o diversitat funcional.


 • Drogodependents i amb conductes de risc i/o malalts de la SIDA.


 • Minories ètniques.


 • Immigrants: adults, joves, menors i famílies.


 • Persones que viuen en països en vies de desenvolupament a través de la cooperació.


 • Professionals dedicats a les persones objecte d'atenció per a que augmentin la seva capacitat professional en l’àmbit de llurs tasques socials. 
Back to content | Back to main menu