Les finalitats - Fundació apip-acam

Cerca
Go to content

Main menu:

Les finalitats

La Fundació Apip-Acam és una eina de gestió professional i de col·laboració amb l’administració i les organitzacions socials per resoldre, de forma inclusiva, necessitats humanes i vitals i, per tant, ens comprometem a :
 

 • Reconèixer i fer visible la injustícia i les desigualtats socials, difondre-les i lluitar contra les seves conseqüències; promoure solucions i resoldre les situacions de necessitat humana: assistencials, formatives, laborals, socials, sanitàries, educatives, econòmiques i tecnològiques i, en general, totes aquelles que puguin millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional, dependència, vulnerabilitat, pobresa, exclusió social, tracta i sotmeses a violència.


 • Col·laborar amb les administracions, institucions públiques i privades i amb el teixit associatiu que tinguin per objectiu el desenvolupament del benestar i la solució de problemes socials, especialment en favor de la igualtat d'oportunitats, de la diversitat, de la inclusió social, de la prevenció i la assistència.

 

 • Promoure polítiques socials, necessàries i útils per a les persones i la societat, mitjançant la qualitat, la innovació, la modernització, la relació interdisciplinària i interdepedent dels serveis sociosanitaris, l'estalvi social, la transparència i la corresponsabilitat.

 

 • Establir aliances entre la recerca, la reflexió, la pràctica i l'avaluació per fer més eficaç el trajecte de transformació de la pobresa i les desigualtats en inclusió i participació social.


 • Donar prioritat a la qualitat residencial de les persones ateses, centrada en la prevenció, la salut, el benestar, l'autonomia, la inclusió i l'empoderament personal.


 • Facilitar el protagonisme de les persones necessitades, de les seves famílies, de l’entorn vital, i de les xarxes socials adaptant els serveis a les preocupacions i sensibilitats de les persones ateses.


 • Augmentar la capacitat professional per al treball social específic i millorar el nivell de qualitat dels serveis de l'entitat.


 • Promoure la participació del voluntariat.

 

 • Contribuir a la cohesió social afavorint la minimització de la fractura econòmica, material, tecnològica i emocional que condueix a l'exclusió.

 

 • Establir metodologies de comunicació, transparència, proximitat, negociació i mediació social per a una major eficàcia de la inclusió, cohesió i resolució de conflictes.


 • Promoure la protecció de les persones grans, sigui per motiu d'edat, per haver estat declarades pròdigues, amb diversitat funcional o en règim de tutela o curatela i protegir i tenir cura del menor i/o adults incapacitats legalment.


 • Cooperar a nivell internacional per facilitar i impulsar el progrés econòmic i social en els països en vies de desenvolupament. 
 
Back to content | Back to main menu