Exclusió social - Fundació apip-acam

Cerca
Go to content

Main menu:

Exclusió social

Àmbits d'actuació
Projecte València-Vincula

Què és?
És un projecte que promou la Fundació Apip-Acam. Està subvencionat per l’Obra Social "la Caixa" i compta amb el suport de l’Ajuntament de València. El projecte València-Vincula s’emmarca dins una intervenció de treball comunitari i promou juntament amb els Serveis Socials de barri i la xarxa d’entitats comunitària un procés de vinculació social per a persones en risc d’exclusió social.

Què fa?
Potencia i promou el treball social comunitari, a través de la coordinació amb entitats de la xarxa social, a través de Plans de Treball personalitzats amb els/les beneficiaris/es dels Serveis Socials generals, com a eina per a treballar la relació amb l’entorn, la xarxa social de la persona, així com la implicació en la vida social i comunitària del barri i/o la ciutat. Vol donar accés a les persones a mecanismes de desenvolupament personal dins la xarxa social del seu barri, al temps que impulsa el concepte de reciprocitat social.

Com ho fa?
Ho fa mediant i creant ponts i espais de trobada i participació entre persones i entitats al temps que treballa tutories de seguiment i formació. Promou una coordinació continuada amb tots els actors implicats i el seguiment individualitzat del procés de cada persona.

Persones beneficiàries:
  • Persones majors d’edat (entre 18 i 65 anys) empadronades als Districtes de Cabanyal-Canyamelar i Ciutat Vella que es poden trobar en les situacions següents:
  • Persones beneficiàries d’ajudes econòmiques i d’altres serveis socials que determinen plans de treball establerts pels professionals dels Serveis Socials i que poden beneficiar-se de la participació comunitària per reforçar la seva xarxa social i incrementar recursos i estratègies de recuperació socio-laboral.
  • Persones no perceptores d’ajudes econòmiques de les quals l’equip de servis socials i altres entitats socials adherides valoren beneficiosa la seua participació al projecte València-Vincula per la millora personal, social i/o emocional de les mateixes.

Com accedir-hi?
A través dels Centres de Serveis Socials dels districtes de referència; de les entitats del barri i d’altres programes socials.

Contacte:
Fundació Apip-Acam
C/ Roger de Flor, 13
46001 València
Tel. 96 392 41 56 Fax 96 391 50 29

Amb el suport de:


Projecte per promoure la inclusió social i laboral de les persones perceptores de PIRMI


El projecte tracta de construir un itinerari social i laboral personalitzat a persones que actualment reben la renda mínima d’inserció per a que les ajudi a superar la situació d’exclusió social i laboral. Amb aquest objectiu i en col·laboració amb diverses entitats i ajuntaments de la comarca de l'Alt Penedès, s’estan dissenyant activitats de voluntariat que facilitin aprofundir els vincles amb la comunitat i l’entorn.


Trobareu més informació a: Projecte de la Renda Mínima d’Inserció

Projecte Entre Tothom


Projecte d'inserció de persones en risc o en situació d'exclusió social amb l'objectiu de facilitar l'accés al món laboral a col·lectius especialment fràgils, desenvolupat en col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa.

Trobareu més informació a: Entre Tothom


Pisos Pont - Pisos d'acollida


Els Pisos Pont i els Pisos d'acollida temporal per a persones en situació d’exclusió social (famílies monoparentals, famílies en situació de vulnerabilitat, dones amb fills a càrrec, persones immigrants), tenen l'objectiu de facilitar un habitatge temporal a aquelles persones que no en disposen i que participen en un itinerari d'inserció, donant suport al seu procés d'emancipació i oferint una ajuda que possibiliti la seva  inserció laboral. Els pisos pont i els pisos d'acollida són una alternativa residencial que resol necessitats d'allotjament de manera transitòria a persones en situació de risc d'exclusió social. 

En col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.


             

Sensibilització, prevenció i formació en l'àmbit de la salut i de les drogodependències

Projectes en matèria d'inclusió amb l'objectiu de la prevenció de situacions de risc o exclusió, la reducció de les desigualtats i el foment de l'equitat i l'increment d'oportunitats per mitjà d'un millor accés als recursos socials.

En col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i el Gobierno de Aragón

Programa de Mediació Comunitària.
Centre SPOTT de la Diputació de Barelona


Projecte d'inclusió social i laboral per a persones ex drogodependents a través de la seva contractació laboral.

Trobareu més informació a: Centre SPOTTProjecte innovador d'inserció social i laboral per a persones en exclusió social a través d'itineraris rotonda.

 

Partint de la idea de la integració laboral com a element clau en la integració social, es dissenya i tutoritza l'itinerari individualitzat d'inserció de persones amb especials dificultats perseguint l'increment del seu nivell d'ocupabilitat i, conseqüentment, de les seves possibilitats d'inserció laboral.

En col·laboració amb:


Accions formatives


Dirigides a col·lectius en risc i/o situació d'exclusió, per a millorar les seves capacitats i facilitar la sortida a la situació d'exclusió:


  • Cursos e-Citizen de certificació de competències de persones usuàries de programes informátics en col·laboració amb la Fundació European Computer Driving Licence (ECDL) amb la col·laboració de la Fundación Ramón Molinas.


  • Cursos de monitor sociocultural en col·laboració de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès

 

Promoció de la salut


Programa de promoció de la salut i prevenció del VIH/SIDA, amb l'objectiu d'integrar social i laboralment el col·lectiu de dones en situació de vulnerabilitat social que estan afectades pel VIH/SIDA (o en risc de estar-ne) i millorar els processos de prevenció de la malaltia facilitant l'accés a les estructures sanitàries per augmentar la qualitat de vida.

En col·laboració amb
l'Ajuntament de Saragossa.


Projecte IF: Itineraris amb Futur

Des de la Fundació APIP-ACAM s'ha posat en marxa el Projecte IF: Itineraris amb Futur, emmarcat en el Programa d'Itineraris Integrats per a la Inserció Sociolaboral de Persones en situació o risc d'exclusió social. Actuació susceptible de ser cofinançada per la Unió Europea a través del Programa del Fons Social Europeu Plus (FSE+) 2021-2027 de la Comunitat Valenciana.

Les accions subvencionades, van dirigides al desenvolupament d'Itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones migrants en situació o risc d'exclusió social. Aquestes accions estan centrades en la intervenció social i laboral a persones amb dificultats d'ocupabilitat, a través d'Itineraris d'Inserció mitjançant actuacions individuals, tallers grupals i formació que afavorisquen l'augment de la seua ocupabilitat i inclusió activa.   
 
 
Back to content | Back to main menu