Unitats Dependents - Fundació apip-acam

Cerca
Go to content

Main menu:

Unitats Dependents

Les Unitats Dependent són unitats ubicades fora del recinte dels centres penitenciaris, preferentment en habitatges ordinaris de l’entorn comunitari que presten un servei iformatiu, laboral i de tractament. 

L'objectiu de les UD és és desenvolupar un itinerari integral de reinserció dels residents mitjançant accions de seguiment laboral i, en cas de pèrdua de feina,d’acompanyament a la inserció laboral dels residents i facilitar un procés progressiu 
d’integració a la comunitat.

Les Unitats Dependents dependran administrativament d’un centre penitenciari i les persones destinades estan classificats en tercer grau de tractament. 

La Fundació i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de desenvolupar un programa d’intervenció socioeducativa per oferir una alternativa a la presó a persones internes en centres penitenciaris, tenen signats convenis per a la gestió de tres Unitats Dependents: 

U.D. Barcelonès

La U.D. Barcelonès té capacitat per a 22 residents i està adreçada a persones internes penades provinents de qualsevol C.P. de Catalunyai. 

L’objectiu d'aquesta U.D. és la prestació efectiva als interns dels recursos necessaris que facilitin la inserció sociolaboral alhora que afavoreixin la prevenció de la reincidència delictiva. Des de la Unitat mensualment es realitzen seguiments laborals de tots els residents complementats per les tutories individualitzades de seguiment i evolució sociolaborals dels residents. 

El funcionament d’una U.D.es basa, en no existir medis físics de contenció, en la responsabilitat personal dels interns que mantenen el seu comportament dins dels marges de llibertat del compromís que han assumit. 

U.D. Can Cónsol

La Unitat Dependent Can Cónsol és una Unitat Dependent del Centre Penitenciari Quatre Camins, creada l’any 1998 i ubicada al terme municipal de  Mollet del Vallès a l’espai natural Els Gallecs en  una masia anomenada ‘Can Cónsol’.

Està adreçada a població reclusa amb les següents característiques: interns penats i classificats en tercer grau de tractament que tinguin un nivell baix de qualificació professional, i sense possibilitats d’accedir a un lloc de treball pels seus propis medis, amb l’objectiu de desenvolupar un itinerari integral de reinserció sociolaboral.

L’ocupació màxima de la Unitat és de 30 places per a interns en aplicació de l’article 165, i de 7 places per a interns en aplicació de l’article 86.4.

U.D. Maresme

La U.D. Maresme està adreçada a persones internes penades provinents de qualsevol C.P. de Catalunya i que preferentment compleixin aquestes característiques: 

Homes classificats en Tercer Grau Penitenciari en situació laboral estable o bé amb possibilitats contrastades de trobar feina  residència habitual i/o activitat laboral a la comarca o a comarques adjacents amb informes d’evolució conductual positiva sense consum de substàncies tòxiques (darrers 6 mesos)  acceptació de les normes de funcionament de la Unitat. Disposa d'una capacitat de 13 places i depen administrativament del centre Penitenciari de Dones de Barcelona.

U.D Antoni Gaudí
La U.D Antoni Gaudí està adreçada a interns classificats en tercer grau de tractament, que tinguin una expectati­va laboral clara (amb contracte laboral previ a l’ingrés o possibilitats laborals contrastades) i que tinguin la seva residència habitual i/o activitat laboral a la comarca del Baix Llobregat o adjacents.
 
L’objectiu d’aquesta U.D és desenvolupar un itinerari integral de reinserció dels residents mitjançant ac­cions de seguiment laboral i, en cas de pèrdua de feina, d’acompanyament a la inserció laboral dels residents.
 
Té capacitat per a un màxim de 12 interns (art. 165 del RP) més 10 interns (art. 86.4 del RP).
 
 
Back to content | Back to main menu