Immigració i cooperació internacional - Fundació apip-acam

Cerca
Go to content

Main menu:

Immigració i cooperació internacional

Àmbits d'actuació

Aules del món


Mesures de promoció de l'aprenentatge de la llengua i la cultura del país d'acollida. Accions formatives, per a persones immigrants, dirigides a facilitar la seva inclusió social i laboral.

En col·laboració amb el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones i la delegació de Barcelona del Consorci per a la Normalització Lingüística


       

Programa Cooperació amb Errachidia (Marroc)


El programa de Cooperación amb Errachidia (Marroc) és un programa de suport al desenvolupament local que lluita contra el desarrelament de les persones a causa de la manca d'oportunitats i col·labora en el desplegament dels serveis socials i comunitaris a la província d'Errachidia, situada al sud-est de Marroc.

Per a més informació podeu visitar els diferents espais de comunicació que es varen crear per a difondre el programa:


Programa d'assessoría

Servei d’assessoria de consultes i tramitació jurídica per a persones immigrants on s'atenen diversos tipus de consultes: civils, laborals, penals, etc.

Integració i acollida de persones recluses estrangeres


Acció multicultural d'integració i acollida a persones recluses estrangeres per tal d'afavorir la convivència de les persones internes estrangeres i autòctones en els centres penitenciaris, implicant els diferents membres i agents de la comunitat penitenciària en el desenvolupament del programa.


Itineraris d'integració sociolaboral i formació per al treball


Itineraris individualitzats per a la integració de persones immigrants, amb un disseny i una tutoria individualitzada on s'estableixen les pautes d'actuació que ajudin a la plena inserció sociolaboral facilitant, en alguns casos, l'accés a un habitatge.

  • Promoció d'accions i xarxes de suport social per a dones víctimes d'explotació sexual

  • Itineraris individualitzats per a l'accés a l'habitatge i a la integració social i laboral de persones immigrants en situació d'elevada vulnerabilitat social


En col·laboració amb el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


Dispositiu AMPARA
Dispositiu d'acollida i itineraris d'integració per a persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional, de l'estatut d'apàtrida i persones acollides al règim de protecció temporal a Espanya
Projecte
Acollida integral amb allotjament per a persones immigrants - Consolat Solidari


Projecte
Promoció d'accions i xarxes de suport social a dones víctimes d'explotació sexual i preparació per a la incorporació a itineraris sociolaborals - Consolat Solidari
  
Projecte:
Bon Pastor i Baró de Viver - Iniciatives de convivència i sociolaborals per a la inclusió de la població immigrant. Programa integral de dinamització comunitària, foment de la convivència, la ciutadania i el desenvolupament local
Projecte
Itineraris d'integració sociocultural i formació per a l'ocupació per a joves i adults a l'aturDispositiu AMPARA – Ocupació per a persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional, de l’estatut d’apàtrida i persones acollides al règim de protecció temporal a España

Amb l’objectiu de desenvolupar itineraris integrats d’inserció laboral individualitzats destinats a persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional, majoritàriament acollides al dispositiu AMPARA de la Fundació Apip – Acam, amb la finalitat de promoure la inserció laboral així com impulsar la igualtat entre homes i dones, evitar la producció de conductes xenòfobes a l’àmbit laboral i fomentar la diversitat, la igualtat d’oportunitats i de tracte a l’àmbit empresarial.

   

 
Projecte AMPLIAR

El Projecte AMPLIAR es desenvolupa al Centre Penitenciari de Zuera amb l'objectiu de facilitar els processos d'integració sociolaboral de les persones d'origen estranger internes en el mateix. S'atén a 20 persones en tallers i activitats que afavoreixen l'adquisició de competències i habilitats personals, socials i laborals. 

Aquest Projecte està inclòs dins el programa d'actuacions a favor de la integració de les persones d'origen estranger residents a Aragó per l'any 2019, en el marc del Programa Operatiu Fons Social Europeu Aragó 2014-2020.

 
“Construïnt Europa des d'Aragó” – P.O. FONS SOCIAL EUROPEU ARAGÓ 2014-2020


 
Back to content | Back to main menu